Microchip/RFID

Microship/RFID

Med den nya RFID-tekniken, som nu är på väg in i ett kommersiellt skede, kan man enkelt spåra varor och underlätta vid inventering. FrontPac har redan utrustningen för att kunna applicera detta i vår produktionsprocess. Vi har också ett stort nätverk med företag som ligger långt framme i denna utveckling.