Hologram

Hologram

För att ytterligare skapa en tilldragande effekt kan vi fästa ett hologram på förpackningen.