Förslutningstejp/Rivtejp

Förslutningstejp

Vi kan applicera en dubbelhäftande tejp som möjliggör att förpackningen kan förslutas i packskedet. Hela förpackningen med undantag för "locket" är då ofta permanent limmad, och "locket" försluts med tejpen när lådan packas. Kombineras detta med rivtejp får man en mycket tidseffektiv konstruktion som är enkel att försluta för avsändaren och enkel att öppna för mottagaren.

 

Rivtejp

För att underlätta öppningsmomentet för kunden kan en tejpremsa fästas på insidan av förpackningen, i kombination med en rivkedja i förpackningen. Denna lösning används ofta i förpackningar som är permanent förslutna och inte ska kunna öppnas utan att det syns.