Rivtejp

Rivtejp

För att underlätta öppningsmomentet för kunden kan en tejpremsa fästas på insidan av förpackningen, i kombination med en rivkedja i förpackningen. Denna lösning används ofta i förpackningar som är permanent förslutna och inte ska kunna öppnas utan att det syns.