Förslutningstejp

Förslutningstejp

Vi kan applicera en dubbelhäftande tejp som möjliggör att förpackningen kan förslutas i packskedet. Hela förpackningen med undantag för "locket" är då ofta permanent limmad, och "locket" försluts med tejpen när lådan packas. Kombineras detta med rivtejp får man en mycket tidseffektiv konstruktion som är enkel att försluta för avsändaren och enkel att öppna för mottagaren.