ISO

ISO

Hela verksamheten inom FrontPac AB är sedan 2002 certifierad enligt ISO 9001. För att få denna certifiering har vi uppfyllt kraven om att utgå från kundens behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Vi är även certifierade enligt ISO 14001, vilken utgör grunden för fastställande av miljöledning.

ISO-certifikat