Vårt ansvar

Vårt ansvar

Vi anser att vi har ett tydligt ansvar i att bidra till en hållbar framtid. Och det är många saker som ska vara hållbara. Vi måste värna om vår personal och att säkra vår kvalitet för att ha en hållbar utveckling av FrontPac. Men vi kan inte stanna upp vid oss själva. Vi har också ett ansvar i att framtiden ska vara hållbar för våra leverantörer, och de människor som jobbar där. Och sist men inte minst. Den miljö vi alla ska leva i måste vara hållbar. För hur ska det annars gå?