Nyhet

Just nu FSC helt utan extra kostnad!

Som första förpackningstillverkare erbjuder nu FrontPac alla sina kunder att köpa FSC-godkända förpackningar helt utan extra kostnad. Så nu är det enklare och billigare än någonsin för dig som vill göra ett aktivt val för människa och miljö, och visa detta för dina kunder. Och om du inte aktivt väljer själv så låter du någon annan göra valet, och låter därmed deras intressen styra.

Svenska konsumenter är överlag mycket miljömedvetna, till exempel visar en studie* att nästan varannan svensk väljer en produkt framför en annan enbart om den visat sig vara lokalt producerad. Studien visar också att 20% av svenskarna är beredda att avstå från att köpa en vara i en förpackning som uppfattas som icke miljövänlig, och denna siffra är ytterligare mycket högre i andra länder som USA och Indien. Detta visar på att det är av största vikt för den som säljer en vara att förpackningen upplevs som miljövänlig.

Så hur visar man att man har en miljövänlig förpackning? För det första ska man, om varans art tillåter, ha en pappersförpackning. Papper anses miljövänligt, till skillnad från andra material som exempelvis plast eller aluminium. Men det är också skillnad på papper och papper. Till exempel finns det papper tillverkat från återvunna fibrer men även från fibrer som kommer direkt från skogen, s.k. jungfrufiber. I mångas öron låter nog återvunnet papper miljövänligast, men det är inte riktigt hela sanningen. Pappersfibrer har en genomsnittlig livslängd på 5-7 cykler, från första jungfrufibern i form av t ex en tidskrift eller yttersta print linern på en säljande förpackning, via ett enklare återvunnet kontorspapper eller ett transportemballage, till exempelvis toalettpapper eller äggkartonger i sista cykeln. Utan jungfrufibrer blir det alltså heller inget återvunnet papper. På FrontPac tror vi att det viktiga är att välja rätt typ av papper till rätt förpackning – ibland behövs jungfrufibrer och i andra fall räcker det fint med returfibrer.

Men oavsett om du vill ha jungfru- eller returbaserat papper till din förpackning finns det ett säkert val som också är enkelt att kommunicera till konsument. Den internationella organisationen FSC främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Märket är välkänt hos konsumenter eftersom flera stora företag valt att använda det, och genom att FSC-märka dina förpackningar visar du att du:

  • bidrar till att stoppa skövlingen av skog i känsliga områden.
  • medverkar till att de som avverkar virke illegalt inte hittar några köpare.
  • föredrar trä från ett skogsbruk som tar hänsyn till både människa och miljö.

Om man inte väljer att kontrollera var träet kommer från så låter man andras intressen styra, inte sällan krassa ekonomiska intressen. På FrontPac tycker vi att detta är en viktig fråga. Vi vill att alla förpackningsköpare ska kunna ta ett bättre beslut och på ett enkelt sätt visa detta för sina konsumenter. Därför erbjuder vi just nu alla att FSC-märka sina förpackningar helt utan extra kostnad!

*) Packaging 2020, en internationell studie från 2012 genomförd av Innventia.

Mer om FSC

Världens skogar har stor betydelse för miljön, i synnerhet klimat, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen är också en källa för många nyttigheter som mat, medicin, timmer och pappersfibrer. Dessa skogar måste skötas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, för människornas, djurens och växternas skull. Men mycket skog avverkas idag illegalt, utan miljöhänsyn och i strid med arbetsrätt och urbefolkningars rättigheter.

En motkraft till den här typen av avverkning är FSC – Forest Stewardship Council®, en oberoende och icke-vinstdrivande internationell organisation erkänd av t ex Greenpeace och WWF. FSC verkar för ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar. Organisationen garanterar att papper kommer från skogar där avverkningen anpassas efter skogens förmåga till återväxt. En FSC-certifiering garanterar också att växt- och djurlivet i skogarna skyddas och att skogsarbetarna får utbildning, säkerhetsutrustning och skälig lön. Läs mer om FSCs arbete på www.se.fsc.org

Idag kan man se denna stämpel på allt från trädgårdsmöbler till mjölkförpackningar. För att få sätta stämpeln på en produkt eller förpackning måste det tillverkande företaget vara certifierat av FSC med en så kallad spårbarhetscertifiering, på så sätt kan tillverkaren garantera att produkten eller förpackningen kommer från FSC-certifierat skogsbruk eller är av returfiber som använts ut till konsument innan den åter blir pappersfiber. Antalet företag som certifierar sig för att kunna erbjuda kunderna FSC-certifierade produkter ökar.