Miljöcertifieringar

Våra miljöcertifieringar

FSC® (Forest Stewardship Council)

Sedan 2012 är vi FSC® Certifierade (FSC-C111831) vilket innebär att våra kunder kan välja att märka sina förpackningar och displayer med logotypen för FSC® som visar att råvarorna kommer från ett ansvarsfullt bedrivet skogsbruk med hänsyn till både miljö och människa.

FSC® Certifikat 

ISO

Sedan 2002 är dessutom hela verksamheten inom FrontPac AB certifierad enligt ISO 9001. För att få denna certifiering har vi uppfyllt kraven om att utgå från kundens behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 vilken gör grunden för fastställande av miljöledning.

ISO Certifikat