FTI

Förpacknings & Tidningsinsamlingen

För att uppfylla Producentansvaret (Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar) är vi anslutna till FTI, ett rikstäckande återvinningssystem av förpackningar.

www.ftiab.se/1681.html