EU och avfall

EU och avfall

EUs direktiv om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) ställer ett antal krav på förpackningar. I nära samarbete med våra kunder hittar vi lösningar som rättar sig efter dessa regler.