Livsmedel

Livsmedel

I livsmedelsbranschen är det extra viktigt att förpackningarna finns på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Livsmedel är en färskvara vilket ställer stora krav på fungerande leveranser som kommer fram i tid och rätt typ av material. På FrontPac är vi väl införstådda med detta och anpassar produktion och leverans utifrån ditt behov. Vi producerar givetvis dina livsmedelsförpackningar enligt EUs krav om GMP – Good Manufacturing Practice.